0

SPRAW PROWADZONYCH ROCZNIE

 

 
0%

ROSZCZEŃ ZASĄDZONYCH NA RZECZ FUNKCJONARIUSZY

POSTĘPOWANIE KARNE

W postępowaniu karnym funkcjonariusz policji może się znaleźć praktycznie w każdej roli z wyjątkiem sędziego i oskarżyciela.

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

Funkcjonariusz policji nie jest w pracy. Funkcjonariusz policji jest na służbie, a przed jej podjęciem składa ślubowanie wypowiadając słowa pięknej roty.

POSTĘPOWANIA O ZADOŚĆUCZYNIENIA

Zawód policjanta to nie tylko wielka odpowiedzialność. To także ryzyko. Ryzyko uszkodzenia ciała w trakcie interwencji.