photo-5

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych „ Pro Iustitia” Szczygieł i Wspólnicy S.C.  działa nieprzerwanie od 2004 r. i powstała dzięki inicjatywie osób, których wspólna pasja oraz bogate i różnorodne doświadczenia zawodowe pozwoliły zebrać grupę radców prawnych, adwokatów, aplikantów oraz prawników. Stworzony przez nas zespół składa się z ludzi ambitnych i kreatywnych. Wyróżnia nas profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego zagadnienia prawnego.

Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz Klientów poprzez zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, toczących się przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, a także  przygotowuje projekty umów, pism procesowych, opinie oraz ekspertyzy prawne.

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej Funkcjonariuszy, walcząc w obronie ich praw przez 24h na dobę w każdym dniu w tygodniu.  Oferujemy pomoc prawną, która ma być dla Funkcjonariuszy prostym i szybkim sposobem  dostępu do korzystania z usług prawniczych, wtedy kiedy tego najbardziej potrzebują.

Podstawą jest szybka reakcja i skuteczność działania oraz nieustępliwość i zawziętość dla przeciwników

Kancelaria brała udział w sporządzeniu opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, wskazując że proponowane rozwiązania przez Ustawodawcę powinny ulec zmianie, gdyż obecnie są one krzywdzące dla funkcjonariuszy objętych ustawą i są sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości i sprawiedliwości społecznej.

Cechuje nas troska i zaangażowanie w sprawach każdego Klienta to podstawa

Nasza kancelaria ma ugruntowaną pozycję na rynku krajowym- świadczymy nasze usługi na terenie całej Polski,  posiadając zadowolonych Klientów z całego kraju współpracujących z nami od wielu lat.

Połączenie wszechstronnej wiedzy prawniczej z nowoczesnymi rozwiązaniami pozwala  zapewnić naszym Klientom usługi prawne na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

SUKCES I ZADOWOLENIE NASZYCH KLIENTÓW JEST NASZYM SUKCESEM!

ZAKRES USŁUG

POSTĘPOWANIE KARNE

 

POSTĘPOWANIA O ZADOŚĆUCZYNIENIA

SPRAWY WYKROCZENIOWE

 

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE